Çocuk Koruma Kanunu
Merkezi Koordinasyonu
 

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Revizyon Ve Uygulama Planları Hazırlanması Ön Çalışma Toplantısı Yapıldı 14 Şubat 2013

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, çocuğa yönelik hizmetleri etkin biçimde planlamak ve sunmak amacıyla alanda görev alan tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek koordinasyon içinde çalışmalarını mümkün kılmak amacıyla hazırlanan “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi” 13.01.2011 tarihli Merkezi Koordinasyonda kabul edilmiş,  27.12.2012 tarihli 11. Merkezi Koordinasyon toplantısında ise Strateji Belgesinin revize edilmesi ve uygulama planlarının oluşturulması kararı alınmıştı.   

Merkezi Koordinasyon toplantısının hemen akabinde başlatılan revizyon çalışmaları çerçevesinde, ilgili tüm kurumlardan temsilciler belirlenerek bir alt çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve TÜİK’ten temsilciler yer alıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan çalışma grubu ilk olarak 12.02.2013 tarihinde Ankara Plaza Otelde “Revizyon ve Uygulama Planlarının Hazırlanması Ön Çalışma Toplantısı”nda bir araya geldi. Toplantıda Çocuklar İçin Adalet Projesi ve Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinin hazırlanma süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Revizyon ihtiyacı ve kapsamı hakkında değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda Strateji Belgesinin uygulama planlarının hazırlanmasında izlenecek yol belirlendi.

Toplantıda, çalışma grubunda yer alan kurumların Strateji Belgesinin hedefleri ve faaliyetleri kapsamında kurumsal hazırlıklarını tamamlaması ve ardından 20.02.2013 tarihinde çalışma grubunun tekrar bir araya gelmesi planlandı.

Şubat ve Mart ayları içerisinde düzenlenecek çalıştaylar ile Strateji Belgesinin uygulama planlarının hazırlanmış olması planlanıyor.

Strateji Belgesinde; çocuk koruma hizmetlerinde koordinasyon modeli için erken uyarı sistemi alanı (duyarlılık yaratma, risk tarama, ön değerlendirme), önleyici hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması; çocuk koruma sistemine giriş alanının düzenlenmesi; koruyucu ve destekleyici tedbirler alanı (tedbire karar verilen alan- tedbirlerin uygulandığı ve denetlendiği alan; çocuk koruma sisteminin il ve ilçe düzeyinde  koordinasyonu alanı;  çocuk koruma sisteminin  genel yapısı; stratejik planın uygulanması ve uygulamanın izlenmesi alanlarında oluşturulmuş stratejik amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan eylem planları yer alıyor.

 

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinin tam metnine ulaşmak için:

 http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/a/n/annex-1-coordinationstrategy-17.11.11.pdf